• Black Enterprise-Magazine :: Enid Knightner
  Black Enterprise-Magazine :: Enid Knightner
 • Health Data Management :: Michael Acher
  Health Data Management :: Michael Acher
 • Black Enterprise Magazine :: Alphonzo Kershaw
  Black Enterprise Magazine :: Alphonzo Kershaw
 • New Jersey Monthly Magazine :: Mary Bly aka Eloisa James
  New Jersey Monthly Magazine :: Mary Bly aka Eloisa James
 • Essence Magazine :: Veronica Chambers
  Essence Magazine :: Veronica Chambers